דרליץ' יהושע, מכתבים בענייני הצה"ר, מפלגת המדינה העברית והבנק להתיישבות עממית בא"י

01.01.1930 - 31.12.1935

סימול התיק : פ 72 - 2/ 2

שייך לארכיון: דרליץ' יהושע
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק:
התכתבות עם מאיר גרוסמן