דרליץ' יהושע, התכתבות עם מוסדות

01.01.1922 - 31.12.1952

סימול התיק : פ 72 - 2/ 1

שייך לארכיון: דרליץ' יהושע
סוג התאריך: שנה נכונה