דרליץ' יהושע, התכתבות עם הוריו

01.01.1910 - 31.12.1923

סימול התיק : פ 72 - 1/ 6

שייך לארכיון: דרליץ' יהושע
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק גם:
יפוי כוח לעו"ד