מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 10

01.01.1971 - 01.01.1971

סימול התיק : כ 7 ג - 10

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

הרב יצחק ידידיה פרנקל: 'י' בטבת - יום הקדיש הכללי' תפילה
לזכרון השואה וחורבן העם היהודי.
כתבה: 'פרטיזנים וארגוני שארית הפליטה מפגינים למען יהודי רוסיה'
עצרת הזדהות שהתקיימה ב-24/12/1970 ע"י ועד התאום של ארגוני
הלוחמים ושרידי השואה בישראל, העתק של עצומת הועד.
יוסף מז'ריצקי: 'החיים בפרטיזאנקה' פעולות חבלה פרטיזניות נגד
הגרמנים, היחס האמביוולנטי של הפרטיזנים הרוסים כלפי הפרטיזנים
היהודים, החזרה לעיירה ליסקוב לאחר השחרור, סיפורו של החייט יואל
פומרנץ, רשימת יהודים מהעיירה שנורו למוות.
אלחנן טלרנט: 'המחתרת בקייליס' פעולות המחתרת בגיטו וילנה בהנהגת
יוסף גלזמן, המחתרת בקייליס - בית חרושת לפרוות הנמצא ליד הגטו.
חיים לזר: 'משפחת לוחמים' חיסול יהודי רטנה, קורות משפחת
שטיינגרטן, האב יעקב ובניו- לייבל, הוצא להורג ע"י הגרמנים,
ישראל ואלחנן, הצטרפו אל שורות הפרטיזנים הרוסים.
שרה רובינוביץ-שיף: 'רכישת נשק' פעולת פרטיזנים ליד בראנוביץ',
גניבת נשק מביתו של מהנדס גרמני.
חיים לזר: ביקורת ספרים - 'בספרית השואה והגבורה של המוזיאון'
ביקורת ספרו של משה כהנוביץ על העיירה איביה שברוסיה הלבנה.
אפרים ויכסלפיש: 'הקרב על סוללת פומוז'ה' הקרב בין גדוד 14 של
הרגלים הפולני ויחידות גרמניות בוולוצלאבק, והקרב בסוללת פומוז'ה
בבז'ז'ניצה שנערך ב-6-8/2/1945.
כתבה: 'התליין מטרבלינקה נידון למאסר עולם' גזר דינו של פראנץ
שטאנגל, מפקד טרבלינקה בין 1943-1942, הודאתם של אנשי ס"ס לשעבר
גוטהארד שוברט וגיאורג הופמן ברצח 000,65 יהודים במחנות מיידנק
ופוניאטובה.
שלום רק: 'דמותו של לוחם - משורר, חולם ולוחם - יצחק (איסא)
איסאקוביץ' קורות חייו של איסאקוביץ מנובי-סאד, הצטרף לפרטיזנים
יגוסלבים, מצורף מכתבו אל אביו בו הוא מספר על מחנות המוות.
כתבה: 'ד"ר יוזף מנגלה' הודאת ממשלת גרמניה כי מנגלה מצא מקלט
בפרגוואי וזו מסרבת להסגירו.
חיים ויטלזון: 'מסוסנוביץ לירושלים' פלישת הגרמנים לסוסנוביץ
ובנדין, עדות המחבר שהגיע למחנה זלוטשוב, השתתף במרד המחנות
בלצקי וסאסוב, ולחם בצבא הפולני.
כתבה: 'הנאצים לשעבר - בעלי עמדה בגרמניה - מפגש ניצולי מחנות
אסטוניה וגיטו וילנה עם ד"ר מ. דבורז'צקי, לרגל הופעת ספרו'
סקירת המפגש.
ברוך ורקשטל: 'במועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה'
סקירת מושב המועצה במלאת 25 שנה למשפטי נירנברג, סקירת המסיבה
לציון 15 שנים לקיומו של ארגון הלוחמים האנטי נאציים.