מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 9

01.10.1970 - 01.10.1970

סימול התיק : כ 7 ג - 9

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'סמל בחייו ובמותו - ד"ר דוד ודובינסקי ז"ל' דברים
לזכר וודובינסקי, ממנהיגי מרד גיטו ורשה.
ד"ר דוד וודובינסקי ז"ל: 'יהודי גיטו ורשה ציינו את יום מותו של
זאב ז'בוטינסקי' מאמר מ-19/7/1963, השמועה על מותו של ז'בוטינסקי
הגיעה לגיטו ורשה, קיום אזכרה במלאות שנתיים למותו בבית הכנסת
הגדול בגטו.
יוסף מז'ריצקי: 'איך הגעתי לפרטיזאנקה' קבוצת יהודים מליסקוב
שבורחת ליער רוז'אנסקה פושצ'ה וחוברת אל פרטיזנים גויים.
'ערב זכרון לשואה ולמרד' סקירת ערב זכרון שהתקיים במוזיאון
הלוחמים והפרטיזנים באפריל 1970.
ד"ר דוד ודובינסקי: 'צוואתו של מורד' נאומו של וודובינסקי בערב
הזכרון, תוקף את ד"ר נחום גולדמן שלא עשה די להצלת יהודי אירופה.
שרה רובינוביץ-שיף: 'נקמתה של פרטיזנית' פרטיזנית צעירה יורה
למוות בשוטר גרמני בבארנוביץ'.
ד"ר בנימין הלוי: 'ללמוד את הלקחים' חלק מנאומו בערב הזכרון,
מבקש לסמוך על העם היהודי בלבד ולחזקו.
כתבה: 'יחודש משפטם של 3 רופאים נאציים' חידוש משפטם של רופאים
שהואשמו בהמתות חסד של חולי נפש.
אברהם סאברין-שאברינסקי: 'לוחמים אלמונים - מאיר שאברינסקי ודורא
קפלאן' שני יהודים בגיטו בקארטוז-ברזא שהבריחו ידיעות מהגרמנים
לפרטיזנים, נתפסו והוצאו להורג ע"י הגסטאפו.
אברהם סאברין-שאברינסקי: 'לייבל שאברינסקי' קורות חייו של
שאברינסקי, לחם בצבא רוסיה ונרצח ע"י הגרמנים.
יהודה רז: 'ברית הקנאים במחתרת רומניה' רשימה חלקית של חברי
'ברית הקנאים' בבוקרשט, פועלם ועלייתם לארץ ישראל באפריל 1944.
ברוך ורקשטל: 'כך חוסלו יהודי חמילניק - פושעי מלחמה נאציים בפני
כס המשפט' עדותם של ארבעה מבני חמילניק במשפטו של גרולף מאייר,
רוצח יהודי מחוז קילץ, בדצמבר 1968, משפטו של פראנץ פאול שטאנגל,
מפקד סוביבור וטרבלינקה, משפטו של ד"ר שומאן, רופא ראשי באושוויץ
שביצע ניסויים רפואיים בבני אדם.
משה זהרי-זונשין: 'משה פרייס הי"ד' קורות חייו של פרייס, ממארגני
ולוחמי מרד גיטו ורשה.
שלום רק: 'דיוקנו של לוחם - אריה הורוביץ ז"ל' אחיו של מוריץ
הורוביץ, מפקד קן בית"ר צ'רנוביץ, פעל בטרנסניסטריה להצלת
יהודים.
שלום רק: 'יונה שומוביץ ז"ל' קורות חייו, פעל במחתרת גיטו וילנה
וביערות פושצ'ה-רודניקי.
חיים לזר: 'ביקורת ספרים': 'מחנות היהודים באסטוניה 1942-1944'
מאת ד"ר מאיר דבורז'צקי, 'העיתונות של שארית הפליטה בגרמניה' מאת
צמח צימריון החוקר את תחייתה של שארית יהדות אירופה לאחר השואה.
ברוך ורקשטל: 'במועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה-
ספרים שנתקבלו במוזיאון' רשימת ספרים שנוספו לספרית המוזיאון.
כתבה: פגישה בין חיים לזר והמרשל סימיון טימושנקו ב-1965

בבודפסט.