מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 8

01.04.1970 - 01.04.1970

סימול התיק : כ 7 ג - 8

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'ועידה עולמית של פרטיזנים, לוחמים ואסירי מחנות
לשעבר' סקירת הועידה שנתקיימה במרץ 1970 בישראל, רשימת הנושאים
שנדונו בועידה, קשרים בין נאו-נאצים וארגוני טרור פלסטינים.
'הקונגרס הבינלאומי ה-6 של פי"ר' הקונגרס השישי של הפדרציה
הבינלאומית בונציה, נובמבר 1969.
שרה רובינוביץ-שיף: 'המרגלת' פרטיזנית יהודיה שהואשמה בריגול
לטובת הגרמנים.
אפרים ויכסלפיש: 'השיבה לאדמת פולין החרבה' זכרונות המחבר מביקור
במיידאנק ב-1944, וזכרונותיו מחגיגות ראש השנה תש"ה בחלם.
שלום רק: 'דיוקנו של לוחם- הספרא והסייפא- ד"ר שאול מזן הי"ד'
קורות חייו של ד"ר מזן, הצטרף לפרטיזנים יוונים ונפל בקרב
באלבאסן.
חיים לזר: 'לזכר חברים שהלכו לעולמם - יצחק זנדמן ז"ל' דברים
לזכר זנדמן, יו"ר ארגון נכי המלחמה בנאצים, נאבק על הכרת ממשלת
ישראל בנכי מלחמת העולם השנייה.
דברי הספד לזכרם של: זאב בן יצחק לום ז"ל, ישראל שטיינגרטן ז"ל,
יעקב בן משה ישונסקי ז"ל.
ברוך ורקשטל: במועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה'
פנייה בבקשה לעזרה באיסוף חומר לקראת הקמת מוזיאון הלוחמים
והפרטיזנים.