מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 7

01.04.1969 - 01.04.1969

סימול התיק : כ 7 ג - 7

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

מסמך: 'מברק מגיטו ורשה אל נציג האצ"ל בארץ ישראל' עותק ממברק
שנשלח ב-31/8/1942 ע"י סטפאן ולדיסלב, שליח הארגון הצבאי
היהודי (זז"וו) בגטו ורשה, לידי הלל צור, נתניה, בהודעה מרומזת
על מצבם הקשה של היהודים בגיטו.
משה זילברברג: 'כיצד נודעה בורשה האמת על טרבלינקה' שמועות
ועדויות בגיטו ורשה על רצח יהודי לובלין ומשלוחי המוות אל
טרבלינקה.
אברהם קרן פז: 'שלשלת גבורת ישראל' חיבור לכבוד כנס הפרטיזנים
מוילנה וסביבתה שנערך ב-25/12/1968, המשכה של גבורת ישראל משמשון
הגיבור עד הפרטיזנים היהודים בשואה.
עדי אופיר: 'זעקת הטבח ובעיית האלם' סקירת ידיעות העוסקות בהשמדת
יהדות אירופה שהתפרסמו בעיתוני הארץ בזמן המלחמה, הסתייגות הישוב
היהודי מדבר ההשמדה ההמונית, נסיון להסביר את שתיקת יהודי העולם
החופשי בקשר לרצח יהודי אירופה בתקופת השואה.
עמנואל בזן (וורמן): 'פרק זכרונות - תנועת המרי בבוצ'אץ' - עירו
של עגנון' התארגנות תנועות הנוער בבוצ'אץ' לקראת התגוננות מפני
הנאצים, בריחת קבוצת יהודים ליערות פוז'ינקי ולחימתם הפרטיזנית
בגרמנים ובאוקראינים.
אפרים ויכסלפיש: 'נפילתו של הסמל שמעון פרידמן' קורות חייו של
פרידמן, פעל כסייר ביחידת פרטיזנים ביערות חלם-לובלסקי.
שלום רק: 'הפרטיזן האלמוני - יצחק (איטשו) זשאלאנדזש הי"ד- דמותו
של לוחם' קורות חייו של זשאלאנדזש, מפקד קבוצת פרטיזנים ביערות
סלונים.
חיים לזר: 'ממדף ספרות השואה' ביקורת הספרים- 'לכסיקון הגבורה'
ו'קהילת שומלה'.
ברוך ורקשטל: 'במועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה'
סקירת המועצה השישית של 'יד ושם' שנערכה בפברואר 1969.
מסמך: 'הפשעים ההיטלריסטיים אינם יכולים להתיישן ואף לא להישכח'
מתוך גליון של בטאון הפדרציה הבינלאומית של ארגוני הלוחמים
והאסירים לשעבר במחנות ההסגר ההיטלריסטיים, החשש מפני חוק
ההתיישנות על פשעי הנאצים.