מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 5

01.08.1968 - 01.08.1968

סימול התיק : כ 7 ג - 5

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'מהספרא אל הסייפא - יוסף גלזמן הי"ד' קורות חייו
ופועלו בגטו וילנה וביערות נארוץ'.
אברהם קרן פז: 'הגלזמניסטים בגיטו וילנה' האידיאולוגיה של חברי
הפפ"או, 'הגלזמניסטים', בגיטו וילנה, תכנון נקמתם בגרמנים.
משה שוטן: 'שתי פגישות - עם איציק וויטנברג' מכתב שקיבל
וויטנברג, מפקד הפפ"או, בגיטו וילנה, מפרטיזנים ביערות קאזיאן,
הקורא לאנשי הארגון להצטרף אליהם.
משה שוטן: 'שתי פגישות - עם יעקב גנס' תיאור תשובתו של גנס לבקשת
המחבר לאפשר יציאתם של אנשי הפפ"או מגיטו וילנה ליערות.
גיטה סודנסקי: 'אברמצ'יק החזק' סיפורו של אדם בגיטו וילנה שהצליח
לספק מזון לתושבים רבים בגיטו והוסגר לגרמנים ע"י מנהיגי הגיטו.
אילנה איסלר: 'שלבי ההתארגנות והתהוותה של תנועת המחתרת בגיטו -
ומטרתה' (עבודת גמר של תלמידת ביה"ס 'אהל-שם') היווצרות ארגון
הפרטיזנים המאוחד (פפ"או) בגיטו וילנה, גיוס הנשק ותכנון פעולות
ההתנגדות.
שלום רק: 'דמותו של לוחם - הבית"רי מפאקרוי שהגשים את צוואת
שמשון - יצחק וולק הי"ד' קורות חייו של וולק, מפקד בית"ר
בפאקרוי, ליטא, הצטרפותו לפרטיזנים ביערות רודניקי ונפילתו בקרב.
ברוך ורקשטל: 'המועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה-
משימות ופעולות' כוונה להקים תערוכה במרתף בית ז'בוטינסקי, סקירת
עצרת זכרון במלאות 25 שנה למרד גיטו ורשה ביד-לבנים, תל אביב,
דיווח על העלמות תיקי פושעי מלחמה נאצים מארכיון בית המשפט
בזלצבורג.