מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 4

01.04.1968 - 01.04.1968

סימול התיק : כ 7 ג - 4

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

'הכונו למעשים! היו ערים!' כרוז הזז"וו, הוצא בגטו ורשה בינואר
1943, הקורא לאנשי הגיטו להילחם.
דוד וודובינסקי: 'הארגון הצבאי היהודי (זז"וו) במרד גיטו ורשה'
התארגנות צבאית, גיוס נשק והכנות למרד של הזז"וו והזא"ב בגיטו
ורשה, תיאור המרד בערב פסח 1943.
עמנואל רינגלבלום: 'הביקור במפקדת הזז"וו' ביקורו של המחבר במחסן
הנשק של הזז"וו ברחוב מוראנובסקה 7, בורשה.
'המבנה הארגוני של הזז"וו' רשימת מחלקות הארגון, ראשי המחלקות
מקורות רכישת הנשק, מערך כוחות הארגון בזמן המרד.
צבי ליכטנברג, שרה יוטן ופ.ט.: 'מרדכי אנילביץ' כחניך בית"ר'
שלושה סיפורים על מרדכי אנילביץ' בקן בית"ר, ורשה.
חיים לזר-ליטאי: 'מהגיטו הבוער אל שורות הפרטיזנים' סיפורו של
מרדכי זילברברג, מלוחמי הזז"וו, תיאור מרד גיטו ורשה.
משה פוזנרסון: 'קשר עם חברים מעבר לגבול' עדות המחבר, השתייך
למחתרת בית"ר בגיטו ורשה, נסיונו לעבור את הגבול מפולין לרוסיה
במטרה ליצור קשר עם חברי האצ"ל.
'משלחת לוחמי מחתרת מארצות אירופה מבקרת בישראל' ביקור משלחת
תנועות מרי אירופאיות בישראל, במרץ 1968.
פלה פינקלשטיין: 'מקץ 25 שנה' לקראת יום הזכרון למרד גיטו ורשה,
זכרונות המחברת מהמרד.
'גיטו ורשה בעת המרד' שרטוט מפת הגיטו.
אליהו גלעזר: 'המפגש הדרמטי - הבריגדה העברית ושארית הפליטה'
תהליך הגיוס לבריגדה העברית הלוחמת בארץ, מטרות הגיוס וחלקה של
הבריגדה בהצלת שארית הפליטה באירופה.
מסמך: כרוז לחברי הצ"ח בקריאה להתגייס לשירות העם והמולדת,
15/5/1942.
נחמן בוקי: 'אחד מתוך חמישה' בריחתם של 5 שבויי מלחמה יהודים
ממחנה שבויים גרמני בטאנגרמינדה, ב-1940.
אפרים ויכסלפיש: 'דפים מיומן קרבי - הקרב על ברלין' הקרב על
ברלין במאי 1945, חלקו של שמעון דודוביץ' בקרב.
שלום רק: 'דמותו של לוחם - מבית"ר בפלוצק-למרד בטרבלינקה - רודק
לוברניצקי הי"ד' קורות חייו וחלקו במרד בטרבלינקה.
חיים לזר: 'שלושה ספרי שירה' שלושה ספרים בהוצאת הארגון העולמי
של ניצולי ברגן בלזן - 'שירי חורבן ושירי אמונה', 'אלה אזכורה'
ו'קראתיך ירושלים'.
חיים לנגלבן: 'בולי השואה והגבורה' תערוכת בולים ומכתבים
המתקיימת מדי שנה באושוויץ' בה מוצגים פריטים ממחנה ההשמדה,
סקירת בולים ומדליות שהוצאו לזכר השואה.
ברוך ורקשטל: 'המועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה-
משימות ופעולות' סימפוזיון על הלחימה היהודית ב-ינואר 1968, ערב
המוקדש לפארטיזנקה היהודית בוילנה ונארוץ', ב-מרץ 1968.