מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 3

01.01.1968 - 01.01.1968

סימול התיק : כ 7 ג - 3

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'כיצד עזרו כוחות הקידמה הפולניים להיטלר לפתור את
הבעיה היהודית - בין ראשי השלטון בפולין פרטיזנים לשעבר אשר נתנו
ידם לרצח יהודים ביערות' טבח יהודים בידי פרטיזנים פולנים, גילוי
המעשה ע"י דודק-פייבל דוד גלנצל, סיפור חייו של גלנצל.
ר.ד.ק. מפקד היחידות הזרות 7288/7: 'פעולת תנועת המרי הבלגית
להצלת שיירת המגורשים' הצלת מגורשים במשלוח ממלין.
שמחה קורנגולד: 'קטעי יומן מגיטו ורשה - הכוננות לקראת המרד'
הכנות צבאיות לקראת מרד בגיטו ורשה.
אליהו אייזנברג: 'גורלו של קצין יהודי בצבא האדום - האנדרטה'
המשך סיפורו של הקצין רוזנטל מחוברת מס' 2, תיאור היחס הקשה שקבל
מצד חבריו לנשק, השתתפות גדודו של רוזנטל בקרב על זפורוז'יה.
שלום רק: 'דמותו של לוחם - הבית"רי שהציל ולא ניצל - ליאוש קפלן
הי"ד' סיפור חייו ופועלו של מפקד קן בית"ר בגוסטינין, שהציל
יהודים רבים בורשה.
שרה גליקסברג-ליברמן: 'בית"ר בגיטו לודז'' פעילות חברתית
וחינוכית של בית"ר בגיטו, הוצאת עיתון ע"י בית"ר, חיסול גיטו
לודז'.
ברוך ורקשטל: 'המועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה-
משימות ופעולות' דו"ח ממושב המועצה להנצחת גבורת חברי בית"ר,
שיתוף פעולה אפשרי בין מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים לבין יד ושם,
חלק מכרוז מחאה נגד ארהארד.