מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 1

01.04.1967 - 01.04.1967

סימול התיק : כ 7 ג - 1

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'יזכור: זכור את אשר עשה לנו העם הגרמני!' נכתב
ב-1950.
הנהלת המוזיאון: 'אל ידידי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים' פנייה
בבקשה לעזרה בהקמת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים.
חיים לזר: '31 שנה לתכנית האבקואציה - 26 שנה לתכנון מנגנון
ההשמדה' תכנית האבקואציה של ז'בוטינסקי, מ-1936, השמדת יהודי
אירופה על ידי יחידות האיינזצגרופן, הקושי בקיום פעולות התנגדות
נגד הגרמנים.
אברהם קרן פז: 'יושבי בארץ צלמוות - אור נגה עליהם: על גבורת
הרוח והגוף בימי השואה' גילויי גבורה יהודית בימי השואה, התנגדות
מוסרית: קיום פעילות תרבותית בגיטאות, התנגדות אקטיבית: מרידות
בגיטאות, מחנות ההשמדה, לוחמת מחתרת ופרטיזנים.
שלמה קור: 'לזכור ולא לשכוח!' אזכרות לז'בוטינסקי בתום המלחמה
במחנות העקורים, הגעתה והשתלבותה של שארית הפליטה בישראל.
עמוס לסקר ושלמה טריסטר: 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמור... נערים
ישראלים לומדים את השואה והגבורה' חייהם וחינוכם של נערים יהודים
בגיטאות, ביקור משלחת נוער ישראלי באושוויץ' בירקנאו.
ברוך ורקשטל: 'המועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה-
משימות ופעולות' הקמת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, רשימת חברי
הנהלת המוזיאון.