מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 2

01.09.1967 - 01.09.1967

סימול התיק : כ 7 ג - 2

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250
סוג התאריך:

תוכן

חיים לזר: 'ניצני מרד בגיטו ריגה - מתוך הסדרה - כשאומה עומדת
על נפשה' הקמת הגיטו הגדול בריגה וחיסול רוב יושביו, דו"ח מאת
קצין הס"ס שטאלהקר המספר על הקושי בחיסול יהודי לטביה, תחילת
התארגנות לקראת מרד בגיטו ריגה וסיכולו על ידי הגרמנים, קיצה של
תנועת בית"ר בלטביה.
שלמה קור: 'ערב זכרון בגיטו' כינוס ניצולי האקציות בגיטו ריגה
במלאות שנתיים למות ז'בוטינסקי, החלטתם לנקום בגרמנים.
אפרים ויכסלפיש: 'יום כיפור בחזית לנינו - קטעי יומן' עדות מפי
חייל בצבא הפולני על תקיפת כוח גרמני ביום כיפור 1943, זכרונותיו
משהותו בבית חולים במוסקבה לאחר שנפצע בקרב.
א. איזנברג: גורלו של קצין יהודי בחזית סטאלינגרד' סיפורו של
הקצין היהודי רוזנטל, שירת בצבא האדום, גילויי אנטישמיות כלפיו.
שלום רק: 'דמותו של לוחם - נתן שולץ - בית"רי לוחם ומורד' סיפורו
של מפקד הארגון הצבאי היהודי בגיטו ורשה ונפילתו בקרב.
מקס הורוביץ: 'פעילות בית"רית בגיטאות טראנסניסטריה' התארגנות
ופעילות מחתרתית של בית"ר בגיטאות טראנסניסטריה.
ברוך ורקשטל: 'המועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה-
משימות ופעולות' פנייה לעזרה באיסוף חומר להמשך הוצאת חוברות
מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים.