דיליון יחזקאל, מאמרי הספד, עצרת זכרון

11.09.1942 - 29.10.1967

סימול התיק : פ 69 - 5

שייך לארכיון: דיליון יחזקאל

תוכן

קטעי עתונים, הזמנה מתנועת החרות לפסח גני ומכון ז'בוטינסקי
לעצרת זיכרון לכבוד יוסף גלזמן ויחזקאל דיליון.