דיליון יחזקאל, שירי בית"ר של ישראל יברוביץ (הדפסה וכתב יד)

06.05.1938 - 04.08.1938

סימול התיק : פ 69 - 4

שייך לארכיון: דיליון יחזקאל