דיליון יחזקאל, כרטיסים, תעודות, הזמנות

01.01.1932 - 31.12.1940

סימול התיק : פ 69 - 3

שייך לארכיון: דיליון יחזקאל
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרטיס-ציר לועידה ארצית חמשית של 'תרבות' בליטא; הזמנה ליובל ה-2
של 'אונזער מאמענט'; תעודת בית"ר; הזמנה לטכס נשואין של יחזקאל
ודינה דיליון.