דיליון יחזקאל, מאמרים שלו (כתב יד בעברית וביידיש)

01.01.1930 - 31.12.1939

סימול התיק : פ 69 - 2

שייך לארכיון: דיליון יחזקאל
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמר בעברית - לשאלה 'השמאלית' בעולמנו.