דיליון יחזקאל, התכתבות

29.10.1932 - 27.07.1937

סימול התיק : פ 69 - 1

שייך לארכיון: דיליון יחזקאל

תוכן

התכתבות עם אהרון קופשטיין, בן-טאבריה, ליאו בלה.
נושאים עיקריים: עניני בית הספר לימאות בצ'יוויטאווקיה; קבלת
מסמכי ההעברה מארץ לארץ (ליטא, צרפת, אנגליה, איטליה); המצב הכספי
בשלטון בית"ר.