דוקלר יוסף, התכתבות של גופים שונים בקשר למצב בריאותו של יוסף דוקלר.

25.12.1935 - 11.05.1937

סימול התיק : פ 66 - 3

שייך לארכיון: דוקלר יוסף
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

ההתכתבות של: הקומיסריון לבית"ר בא"י, בית הספר למדריכים; מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים; ההסתדרות מדיצינית הדסה; שלטון בית"ר.