דוקלר יוסף, מכתבים לרחל.

03.12.1940 - 14.12.1940

סימול התיק : פ 66 - 2

שייך לארכיון: דוקלר יוסף

תוכן

ענינים אישיים: מחלות, חיפושי עבודה.