הלוי ח. שלום, קריאת כיכר בירושלים ע"ש חיים שלום הלוי. קטעי העתונים.

28.08.1992 - 28.08.1992

סימול התיק : פ 62 - 6

שייך לארכיון: הלוי ח. שלום
סוג התאריך: מדויק