הלוי ח. שלום, פרשת השיר של קונסטנטין סימונוב 'הרגהו'.

01.02.1985 - 06.02.1985

סימול התיק : פ 62 - 4

שייך לארכיון: הלוי ח. שלום

תוכן

התכתבות בנושא הפרסום של השיר.