הלוי ח. שלום, התכתבות עם אישים

13.02.1934 - 18.06.1985

סימול התיק : פ 62 - 2

שייך לארכיון: הלוי ח. שלום

תוכן

התכתבות עם אברהם שטרן, בנימין לובוצקי, יוסף פעמוני, הנהלת מכון ז'בוטינסקי.
נושאים עיקריים: מצב הצה"ר באיטליה, דו"ח של מחלקת הבריאות הממשלתית לשנת 1935, ויכוח על ראשותו של האצ"ל, מסירת החומר למכון ז'בוטינסקי.