ויגודסקי-ארבלי שלמה, התכתבות

01.01.1938 - 31.12.1954

סימול התיק : פ 61 - 1

שייך לארכיון: ויגודסקי-ארבלי שלמה
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתב ממכון ז'בוטינסקי המאשר את מינויו של שלמה ויגודסקי לתפקיד
ראש המחלקה לחקר תולדות המאבק המזוין לעצמאות ישראל במכון,
והתכתבות בנושא עם יוסף קלוזנר ובנימין אבניאל, סיכום פגישה
עם יוסף קלוזנר, מכתב מיוסף שכטמן בנושא הפצת ספרו.