וסרמן חיים, מכתבים מאת אנשים שונים אל חיה וסרמן

01.01.1947 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 410 - 7

שייך לארכיון: וסרמן חיים
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים מאת חברתה רבקה, חבריה ציון, פלג, נחמן, משה זיכרמן בנושא העברת מכתבים מבית הסוהר.