וסרמן חיים, מכתבים מאת חיים וסרמן אל אשתו חיה

01.01.1944 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 410 - 3

שייך לארכיון: וסרמן חיים
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים מאת חיים וסרמן אל אשתו חיה מלטרון ומכלא עכו בנושאים אישיים על החיים בבית הסוהר.