וסרמן חיים, פרטים ביוגרפיים

10.06.1921 - 30.04.2008

סימול התיק : פ 410 - 1

שייך לארכיון: וסרמן חיים
סוג התאריך: משוער

תוכן

תולדות חיים של וסרמן חיים, בנו וסרמן אהרון מתוך "יזכור" של משרד הבטחון; בקשה לקבלת תעודת שירות של חיים
וסרמן (כרטסת האצ"ל); גזרי עתונים על בנו של חיים וסרמן,אלי וסרמן, שנרצח בפיגוע.