מילמן דב, קלטות

01.01.1993 - 31.12.2004

סימול התיק : פ 409 - 34

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

קלטת שמע: עדויות של גולי קניה שלמה לב-עמי, יהודה הוכמן, צינס חיים, אריה מהולל, ניקו גרמנט, מאיר שמגר; ישיבת בית דין ליכוד; ערב אינטרנט: ראשוני אצ"ל וגולי קניה; ספר קניה - פגישה בחיפה ובירושלים.