מילמן דב, מסמכים מהארכיון הבריטי PR0, העתקים מצולמים

01.01.1944 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 409 - 31

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

מסמכי
הארכיון הבריטי - PRO, צילומים.
נושאים עיקריים: גולי אפריקה, מחנות מעצר באפריקה, בריחות ממחנות מעצר.