מילמן דב, התכתבות בין גולי אפריקה וארגונים בינלאומיים, העתקים

02.01.1948 - 14.06.2011

סימול התיק : פ 409 - 20

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: מדויק

תוכן

התכתבות עם יו"ר ועדת האו"מ לפלשתינה, המזכיר הכללי של האו"מ, נציג ארה"ב באו"מ, המשלחת הנורבגית באו"מ, הרוזן ברנדוט בנושא שחרורם והחזרתם ארצה של העצורים במחנות מעצר באפריקה.
המכתבים חתומים על ידי צ. הדסי, ש.כצנלסון, א. מהולל, מ. שטרנברג.