מילמן דב, שאלונים של גולי אפריקה

01.01.1978 - 31.12.2003

סימול התיק : פ 409 - 19

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

טפסי פרטים אישיים של גולי אפריקה, שאלונים להכנת ספר "גולי קניה", שאלוני השתתפות ב"ספר המעצר והגלות".