מילמן דב, רשימות, פתקים, טיוטות

01.01.1944 - 31.12.1995

סימול התיק : פ 409 - 17

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות בנושאי היסטוריה של עם יהודי, כלכלה, כלכלה פוליטית, זרמים פילוסופיים, ציטוטים ותמציות של ספרים.
טיוטות מאמרים ורשימות בנושאי גולי אפריקה ומחנות מעצר.
עברית, אנגלית