מילמן דב, ראיון קבוצתי עם יעקב נחושתן, גרשון אברמוביץ, יוסף ויטלזון, שלמה ברנדוויין. המראיין - דב מילמן

01.11.2004 - 30.11.2004

סימול התיק : פ 409 - 13

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

ראיון קבוצתי עם יעקב נחושתן, גרשון אברמוביץ, יוסף ויטלזון, שלמה ברנדוויין על החיים במחנות המעצר באפריקה: תנאי החיים , היחסים בין המחתרות, תפקידים שונים במחנה, חפירות ובריחות, תיאטרון וספורט .
המראיין - דב מילמן.