מילמן דב, ספר "תולדות אסירי ציון באפריקה, מחנה קרתגו - סודן", חלק שני. הדפסה עם תיקונים

01.01.2005 - 31.12.2005

סימול התיק : פ 409 - 9

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

ספר "תולדות אסירי ציון באפריקה, מחנה קרתגו - סודן". חלק שני, הדפסה עם תיקונים.