מילמן דב, הוצאת ספר "המעצר והגלות", פרק "מסמבל עד גילגיל". רשימות, חשבונות, התכתבות, הדפסות

01.01.1978 - 31.12.1980

סימול התיק : פ 409 - 8

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

הוצאת ספר "המעצר והגלות", פרק "מסמבל עד גילגיל": רשימות, חשבונות, התכתבות בנושאי ההוצאה עם משרד הביטחון.