מילמן דב, מאמרים שלו, קטעי עתונים

01.01.1948 - 31.12.2003

סימול התיק : פ 409 - 7

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים בעתונים: "המשקיף", "THE JEWISH HERALD", "אונזער וועלט", "NEWS LETTER", "הירדן", "ידיעות אחרונות", "חרות", "בארץ ישראל",
"COOPERACIO", "הארץ", "מעריב", איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל, "האומה".
נושאים עיקריים: מחנות מעצר באפריקה, חוק העלייה, ביקורו של מנחם בגין בלונדון, חוק לעדוד השקעות הון, ויכוח על העקרון של שלמות הארץ, בעית חברון,
היחסים בין מדינת ישראל ופורטוגל, יהודי ריגה, המצב הפוליטי אחרי מלחמת לבנון, הצה"ר בגלות.
עברית, אנגלית, אידיש, פורטוגזית.
בתיק גם: רשימת פרסומים על מחנות מעצר וגירוש באפריקה בעתונים שונים בכתב ידו של דב מילמן.