מילמן דב, מאמרים מאת דב מילמן על גלות אפריקה שפורסמו בעתונות , הדפסות

01.01.1948 - 31.12.1991

סימול התיק : פ 409 - 5

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים שפורסמו ב-"המשקיף", "הבוקר" על מחנות מעצר באפריקה: "היוזמה ומשמעותה", "שחרור - זהו הפתרון", "התנאים הסניטריים ומצב הריפוי במחנה הגולים", "בריחת ה-54", "מחנה הנשכחים" בגילגיל", "חדשות בגילגיל"," גולי קניה. מחנה אחד שני ספרים".
הדפסות עם תיקונים.