מילמן דב, התכתבות

01.01.1948 - 31.12.2005

סימול התיק : פ 409 - 4

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם : הרב צבי יהודה הכהן קוק, מרים מיוחס, רבקה גרוזובינסקי, רמליו יאנש (RAMALNO EANES), ניקה גרמנט, פיני שמיר, שלמה ברנדוין.
נושאים עיקריים: מפלגות דתיות בכנסת, גיוס בנות לצה"ל, כתבי מינוי ציר לענינים פרלמנטריים וסגן ראש משלחת ישראל ליד הקהיליות האירופאיות (1979) ושגריר ישראל בליסבון (1980),זכרונות גולי אפריקה.