מילמן דב, מכתבים אל בלה מילמן, אחותו

01.01.1943 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 409 - 3

שייך לארכיון: מילמן דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים מכלא עכו, מחנה עצורים לטרון, מחנה ליד ירושלים, מחנות מעצר אסמרה ו-גילגיל , אפריקה.
נושאים עיקריים: קבלת מכתבים, משלוחים; תנאיי חיים במחנות המעצר; עניינים משפחתיים.