בלומנטל ידידיה, מאמרים שלו. קטעי עתונות

01.01.1929 - 31.12.1967

סימול התיק : פ 30 - 3

שייך לארכיון: בלומנטל ידידיה
סוג התאריך: משוער