בלומנטל ידידיה, מכתב מד"ר פיינברג

10.03.1946 - 10.03.1946

סימול התיק : פ 30 - 2

שייך לארכיון: בלומנטל ידידיה