בלומנטל ידידיה, התכתבות עם גברת בלוך

01.01.1968 - 31.12.1968

סימול התיק : פ 30 - 1

שייך לארכיון: בלומנטל ידידיה
סוג התאריך: משוער