בלוך הושע, התכתבות של אנשים אחרים

01.01.1934 - 31.12.1935

סימול התיק : פ 28 - 21

שייך לארכיון: בלוך הושע
סוג התאריך: שנה נכונה