בלוך הושע, התכתבות עם אנשים שונים

01.01.1933 - 31.12.1936

סימול התיק : פ 28 - 7

שייך לארכיון: בלוך הושע
סוג התאריך: שנה נכונה