בלוך הושע, התכתבות עם Hans Simon

01.01.1933 - 31.12.1934

סימול התיק : פ 28 - 6

שייך לארכיון: בלוך הושע
סוג התאריך: שנה נכונה