בלוך הושע, מכתבים מאחותו גרטה

01.01.1933 - 31.12.1936

סימול התיק : פ 28 - 3

שייך לארכיון: בלוך הושע
סוג התאריך: שנה נכונה