בלוך הושע, פרטים ביוגרפיים

01.01.1941 - 31.12.1941

סימול התיק : פ 28 - 1

שייך לארכיון: בלוך הושע
סוג התאריך: שנה נכונה