דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 22 פריטים

בלוך הושע, פרטים ביוגרפיים מתאריך: 01/01/1941
עד תאריך: 31/12/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 28 - 1
סימול פ 28 - 2
סימול פ 28 - 3
בלוך הושע, התכתבות עם Agnes מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 31/12/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 28 - 4
סימול פ 28 - 5
בלוך הושע, התכתבות עם Hans Simon מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 31/12/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 28 - 6
סימול פ 28 - 7
סימול פ 28 - 8
סימול פ 28 - 9
בלוך הושע, מאמרים בגרמנית מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 28 - 10