באייבסקי אריה, חשבונות, קבלות שונות, כרטיסי הזמנות - עברית, אנגלית

19.02.1939 - 03.10.1942

סימול התיק : פ 25 - 1/ 8

שייך לארכיון: באייבסקי אריה
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים