בורוכוב יהודה, מסמכים שונים.

18.11.1940 - 31.12.1987

סימול התיק : פ 24 - 7

שייך לארכיון: בורוכוב יהודה
סוג התאריך: משוער

תוכן

ציור מתקופת גולי אפריקה; חוזר על הרשמת חברי ההסתדרות הציונית
החדשה לסניף תל-אביב; הודעה של בולשת בריטית על העברת כספים
ליהודה בורוכוב; רשימת המועמדים לועידה הארצית (1968).