בונפלד צבי, התכתבות עם הלשכה הראשית של קק"ל - הדפסות, עברית, ידיש

01.01.1928 - 31.12.1935

סימול התיק : פ 23 - 3/ 1

שייך לארכיון: בונפלד צבי
סוג התאריך: שנה נכונה